Teach Me Kindercoachpraktijk, gevestigd te Spijkenisse aan de Else van der Banstraat 83 / 3207 JB en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 71415815 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Claudia de Vos is aangesteld als de Functionaris Gegevensbescherming van Teach Me Kindercoachpraktijk en zij is te bereiken via mail contact@teachme.nl of telefonisch 06-13349288.

Persoonsgegevens die wij in onze praktijk verwerken:
Teach Me Kindercoachpraktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in onze administratie verwerken:

–  Voor- en achternaam
–  Geslacht
–  Geboortedatum
–  Adresgegevens
–  Telefoonnummer (s)
–  E-mail adres(sen)
–  School en klas
Alle overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, e-mail of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Teach Me Kindercoachpraktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u of uw kind:
–  Gezondheid
–  Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Teach Me Kindercoachpraktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:

– Voor de uitvoering van de met u overgekomen dienst
– Voor het afhandelen van uw betaling
– Om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Teach Me Kindercoachpraktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier eventueel wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Teach Me Kindercoachpraktijk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Teach Me Kindercoachpraktijk) tussen zit.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren:
Teach Me Kindercoachpraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen;
–  Gegevens van kinderen/ouders die nog klant zijn, bewaren wij zolang ze klant zijn.
–  Gegevens van kinderen/ouders die geen diensten meer bij  Teach Me Kindercoachpraktijk afnemen, bewaren wij na de laatste sessie nog twee jaar. De reden hiervoor is dat zij later eventueel nog een keer gebruik willen maken van de diensten van Teach Me Kindercoachpraktijk.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Teach Me Kindercoachpraktijk verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Teach Me Kindercoachpraktijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. Voorts gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan Teach Me Kindercoachpraktijk zich dient te houden (bijvoorbeeld opgave aan de belastingdienst).  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Teach Me Kindercoachpraktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand aan u over te dragen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons algemene e-mailadres contact@teachme.nl
We reageren hier zo snel mogelijk op, doch uiterlijk binnen 4 weken na de datum van ontvangst.

Teach Me Kindercoachpraktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via de website van de Autoriteit Persoonsgevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Teach Me Kindercoachpraktijk neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op per mail contact@teachme.nl of telefonisch 06-13349288.