Mijn naam is Claudia de Vos, ik ben 48 jaar en moeder van 2 kinderen.

Na mijn opleiding onderwijsassistente ben ik buiten het onderwijs ook een aantal jaren met veel plezier in de kinderopvang gaan werken.

Het onderwijs bleef mij altijd trekken en ben ik na 7 jaar kinderopvang als Ambulant Begeleider gaan werken. Ik kwam daardoor op verschillende scholen binnen en werd steeds meer geïnteresseerd om kinderen die extra hulp nodig hadden te gaan ondersteunen.

Het begeleiden en coachen van kinderen heeft mij een zet in de richting gegeven om de HBO opleiding Kindercoach te gaan volgen. Na deze opleiding was ik zo enthousiast dat ik ook HBO opvoedcoach ben gaan doen. Verder ben ik me gaan specialiseren in kinderen die een andere leer aanpak nodig hebben. Ik ben zeer geïnteresseerd in kinderen die Beelddenken en heb daarvoor ook een opleiding gedaan en mag mij ook Coach Beelddenken noemen. Daarnaast heb ik brede expertise opgedaan bij Ipse de Bruggen, de specialist voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

Voor kinderen die problemen hebben met het plannen van huiswerk in de groepen 7 en 8 en de eerste klas van het voortgezet onderwijs geef ik begeleiding. Dit doe ik via SKUR; SKUR helpt jou je puber te leren plannen als een pro.

Op dit moment ben ik mij verder aan het specialiseren in hoogbegaafde kinderen binnen het reguliere onderwijs.

Het hebben van een eigen praktijk om kinderen en ouders een duwtje in de goede richting te kunnen geven en hun verder op weg te helpen is een droom van mij.

Na jaren met verschillende doelgroepen en leeftijden te hebben gewerkt en de nodige studies te hebben gedaan ben ik nu zover ontwikkeld dat ik mijn droom heb waar kunnen maken met een eigen praktijk.

Mijn praktijk is aangesloten bij de stichting Adonia, de beroepsorganisatie voor professionals binnen het vakgebied kindercoaching.

Samenwerkingspartners:

Opleidingscentrum Ik leer anders

Naast mijn kindercoachpraktijk ben ik aangesloten bij het opleidingscentrum Ik leer anders. Er is een grote groep ondergewaardeerde leerlingen met een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Voor ouders van deze kinderen ontwikkel ik samen met het opleidingscentrum Ik leer anders workshops waarin lesstof wordt vertaald naar beelddenkers.

Kijk voor meer info op: https://www.ikleeranders.nl/#

Firststep Kinderfysiotherapie

Deze praktijk biedt op een persoonlijke, zorgzame en kindgerichte manier begeleiding en sturing aan de motorische ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar oud.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.firststep-kft.nl/